*حضور مسافر1ساعت قبل پرواز در فرودگاه الزامي ميباشد.
*داشتن کارت شناسايي معتبر الزامي ميباشد.
*پرواز تابان ازترمينال ۴فرودگاه مهرآباد انجام ميشود.
**کلاس پروازي زير۳۰۰تومان قابليت کنسلي ندارد
۱- مسافرت مسافراني که حداقل ۱۴ روز قبل عمل جراحي داشته اند ممنوع ميباشد.
۲- بيماران که قبل از ۱۴ روز اعمال جراحي داشته اند ميبايستي با در دست داشتن تاييديه مسافرت هوايي از پزشک متخصص که تاريخ آن مربوط به ۲۴ ساعت قبل از پرواز باشد ، اقدام به مسافرت نمايند.
*ارايه گواهي پزشکي مربوطه براي پذيرش خانم هاي باردارونوزادان( کمتر از ده روز) و بيماران الزامي است.
۳- مسافرت خانمهاي باردار پس از ماه هفتم ممنوع است.
۴- مسافراني که مشکل حرکتي ( ويلچري )قبل از رزرو بليط با شماره پشتيباني تماس حاصل نمايند.
شماره پشتيباني 09928703756-021220110116